Sa Huli, Huli na ang Lahat

Only when the last tree has been cut down, the last fish been caught, and the last stream poisoned, will we realize we cannot eat money.

– Cree Indian Prophecy

Click to read the the Fame poetry here


Nang panahong huling puno’y natamlay
Ang kahuling hayop ay pinagkakatay
Maging mga isda’y nawala ng sabay
Pati katubiga’y tuluyang wala ng buhay
Iyong libinga’y, simulan mong ihukay
Sa huling patak ng tubig, ika’y mamamatay

Nang tao at kalikasa’y simulang nagsapi
Dulot nito’y biyayang may dalang hapdi
Masdan ang limpak mong barya’t sukli
Hawakan at nguyain sa’yong mga labi
Pagka’t kalikasa’y tuluyang mong nagapi
Saka mo naisip, di pala makakain ang salapi

Alab ng puso, hindi dahil ika’y sumaklolo
Kundi dahil, ikaw ang kalabang suldado
Sa mga punong dati ay iyong ipinatroso
Kaya mundo’y naging isang bolang apoy
Ngayon, puso mo’y simulang nagtaghoy
Sa huling hangin na hahalimuyak sayo’y
Kamatayan sa kawalan ay muling isasaboy

Berdeng damo ang kanilang madadaanan
Hindi dahil sila’y natutuwa, kundi nasasaktan
Ika’y biglang napaisip at biglang nagulumihan
Dahil sa biglang pagdami ng iyong kaibigan
Pagtangis ang musikang huling mapapakinggan
Ngumiti ang lupa, ika’y ihahatid sa iyong libingan

Hindi kaba natatakot? Hindi dahil ika’y mamatay
Dahil sa ang susunod na henerasyo’y lulumpasay
Ipangaganak, magdudusa, hihina’t hahandusay
Ng walang alam na mundo noo’y sadyang makulay
Ngunit diyan ka naman talaga sobrang mahusay
Sa kanilang sana ay saya, ngunit ikaw ang lumustay

Bahay kubo kahit munti
Ang halaman doon ay sari-sari
Ang ganda ng kalikasan na sa iyo’y niyari
Sa amin, tanging sa kanta nalang ba mawawari?
Sa pagputi paba ng uwak itatanim ang binhi?
Gayong ang huling uwak, mga pak-pak ay nabali

Sa huling paghuni ng ibon ay mga tao
Ang magiging biktima at kriminal dito
Sa huling pagkulog ng kidlat samay dulo
Lahat ay hihinto, magtatakipsilim ang mundo
At sa bawat rehiyon ay maririnig ang gulo
Ikaw tao, ikaw rin ay sisigaw ng saklolo

If you like this blog, please show me some support by tapping that little star down there.If this blog inspires you, please share it to your friends.If you want to clarify something, you are always free to ask on the comment section below.If you want to be updated with my upcoming post, please follow my site.Connect with me on Facebook and Instagram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s